CRM Newsletter : Order Management με το EXIS eXray ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση  

Order Management με το EXISeXray®: η εμπειρία στην Teledome
 
Ένα εντυπωσιακό success story στην πολυσύνθετη ελληνική πραγματικότητα των τηλεπικοινωνιών: Πώς η υλοποίηση συστήματος διαχείρισης αιτήσεων και συμβολαίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πετυχαίνει το πολυπόθητο Return On Investment.
 
Τι είναι το eXrayOrder;
 
Το eXray Order είναι ένα από τα σημαντικότερα modules της CRMλύσης eXray® (το νέο εμπορικό όνομα του EXIS CRM) της EXIS (www.exis.com.gr).
 
Το eXray Order καλύπτει την επιχειρησιακή διαδικασία της διαχείρισης αιτήσεων από την αρχή ως το τέλος (end-to-end) επιτρέποντας αφενός την ταχύτατη κατάστρωση και υλοποίηση διαδικασιών για νέα ή τροποποιημένα προϊόντα κι αφετέρου την αποδοτική λειτουργία σε σχέση με την υποδοχή, τον έλεγχο και την εκτέλεση παραγγελιών. Το eXray Order έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του eTOM (enhancedTelecomOperationsMap) και του ΤΑΜ (TelecomApplicationMap), πρότυπα του TeleManagement Forum, που διασφαλίζουν την απόλυτη συμβατότητα με δομές, διαδικασίες και υποδομές τηλεπικοινωνιακών φορέων. Μια από τις βασικές καινοτομίες του προϊόντος είναι ότι επιτρέπει ακόμα και σε μη τεχνικούς να εφαρμόσουν τεχνολογίες, όπως SOA (Service Oriented Architecture) και BPM (Business Process Management), δίχως να απαιτείται κάθε βήμα τους να περνάει μέσα από τα κανάλια του vendor ή του integrator. Παράλληλα επιτρέπει στην εταιρεία να παρακολουθεί όλη τη διαστρωμάτωση πληροφορίας εξέλιξης παραγγελιών, έτσι ώστε να ενημερώνει υπεύθυνα τους πελάτες της, αλλά και να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την επίσπευση των ενεργειών που σχετίζονται με τη συνεργασία με τρίτους (π.χ. εναλλακτικός πάροχος, ΟΤΕ, προμηθευτής, εμπορικός συνεργάτης κλπ.).
 
Πρακτικά το eXray Orderαποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στην επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί σε χώρους με έντονες προκλήσεις – όπως αυτός του Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (LLU) – διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο, ώστε να διαφυλάττει τη συνολική εμπειρία των πελατών της. Ανεξάρτητα αν το eXray Order θα υλοποιηθεί σε μια επιχείρηση ως μέρος της συνολικής eXray®CRMSuiteή ως ένα ειδικευμένο υποσύστημα για τη διαχείριση των αιτήσεων (ενδεχομένως συμπληρωματικά με τρίτη υφιστάμενη CRMυποδομή), το προϊόν φέρει σημαντικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν ευελιξία και πιστή αποτύπωση του πραγματικού κόσμου.
 
Τα κύρια πλεονεκτήματά του εν συντομία:
 
  • Μειωμένος χρόνος εκτέλεσης παραγγελιών.
  • Ταχύτητα και ποιότητα στην εμπορική διάθεση νέων προϊόντων (Product Launch).
  • Αποτελεσματικός συντονισμός των πλέον περίπλοκων διαδικασιών επεξεργασίας και εκτέλεσης αιτήσεων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.
  • Αυτοματοποιημένος έλεγχος ορθότητας στοιχείων πελατών και αιτήσεων.
  • Ευέλικτη διασύνδεση με τρίτα συστήματα / οργανισμούς.
  • Αύξηση της απόδοσης στο ρυθμό επεξεργασίας αιτήσεων / Αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Πολυεπίπεδη και πλήρης παρακολούθηση εκτέλεσης παραγγελιών.
  • Αποφασιστική βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσα από την ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωσή του για κάθε στάδιο επεξεργασίας της αίτησής του.
 
Η εμπειρία από την εγκατάσταση του eXray Order στην TELEDOME:
 
Ο κ. Στ. Ασπιώτης, CRMManager της TELEDOME τονίζει χαρακτηριστικά: «Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία εδώ και 8 μήνες περίπου. Με τη σταδιακή εξοικείωση με το σύστημα και την ωρίμανση διαδικασιών και υποδομών σε συνεργαζόμενους φορείς γεννώνται διαρκώς νέες ιδέες για περαιτέρω βελτιώσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορούμε να τις υλοποιούμε δίχως να εμπλεκόμαστε σε επίπονες διαδικασίες customization. Μερικά από τα πιο σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα από τη χρήση του eXrayOrder είναι:
·           35% μείωση των σφαλμάτων σε στοιχεία αιτήσεων
·           60%(!) μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης αιτήσεων
·           15% αύξηση στη διατήρηση πελατών στο δίκτυο μέσω αναβαθμίσεων & αλλαγών
·           65% μείωση στο κόστος μη παραγωγικών εργασιών του τμήματος διαχείρισης αιτήσεων, αιτημάτων ελέγχου και υλοποίησης των συμβολαίων
·           35% μείωση στις επισφάλειες από νέα συμβόλαια, μέσω των διαδικασιών creditcontrolπου έχουν ενσωματωθεί.»
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
 
EXISI.T. ΕΠΕ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 98, 11528 Αθήνα
Τηλ: 210 7474283 - Fax: 210 7474284
web: www.exis.com.gr - e-mail: info@exis.com.gr

 

Επικοινωνία Ελαχιστοποίηση

CRMForum.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@crmforum.gr Fax. 210 9244510