CRM Newsletter : Microsoft Dynamics από την DIS στην Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση  

Προφίλ Πελάτη
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ανήκει στον όμιλο εταιρειών Πολυχρονόπουλου και δραστηριοποιείται στην Ελληνική αλλά  και την διεθνή αγορά τόσο στην παροχή υπηρεσιών όσο και στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων για την ναυτιλία και το περιβάλλον.
 
Επιχειρηματική Κατάσταση
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος επιθυμούσε να ενοποιήσει την εμπορική διαχείριση των τμημάτων της εταιρίας αυτοματοποιώντας τις εσωτερικές της διαδικασίες. Αναζητούσε μία εφαρμογή που θα επέτρεπε στο ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων Εμπορικού και Μάρκετινγκ να πραγματοποιούν την καθημερινή τους εργασία κάτω από ένα κοινό και ευέλικτο περιβάλλον.
 
Η Λύση
Το Microsoft Dynamics CRM ανήκει στην σειρά Dynamics της Microsoft.
Ο CRM Connector είναι προϊόν της Dynamic Integrated Solutions και αναλαμβάνει την επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ του MicrosoftDynamicsCRM και του ERP της εκάστοτε εταιρίας.
 
Οφέλη
Βελτίωση διαδικασιών πωλήσεων
Αύξηση της παραγωγικότητας
Μείωση λειτουργικών εξόδων
Real time reporting
Βελτίωση ικανοποίησης πελατών
 
«Στην Dynamic Integrated Solutions κάνουμε χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών της Microsoft προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις. Στην περίπτωση της Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Dynamics CRM, o CRM Connector για την ολοκλήρωση με το ERP, και τα Reporting Services του SQLServer 2005 για τις ανάγκες πληροφόρησης.»
 
<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.>>
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος δραστηριοποιείται στην Ελληνική και διεθνή αγορά, τόσο στην παροχή υπηρεσιών όσο και στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων για την ναυτιλία και το περιβάλλον.
Συγκεκριμένα προσφέρει υπηρεσίες πλήρους κλίμακας προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρελαιοειδή και χημικά αλλά και ειδικών υπηρεσιών άντλησης σε πλοία. Παράλληλα παράγει προϊόντα και εξοπλισμό για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις ρυπάνσεις.
 
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ανήκει στον όμιλο Πολυχρονόπουλου και καινοτομεί στον χώρο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 
Με την βοήθεια της DIS (Microsoft Gold Certified Partner) και του Microsof tDynamics CRM, η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος αποσκοπεί στο να ενοποιήσει της διαδικασίες του εμπορικού τμήματος της επιχείρησης αλλά και του τμήματος Μάρκετινγκ, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση των πελατών, με απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση των πωλήσεών της. Για την επικοινωνία με το ERP της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο CRMConnector της DIS. Πρόκειται για μια κάθετη λύση ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του Microsoft Dynamics CRM και των εφαρμογών ERP.
 
 «Πιστέψαμε στην υλοποίηση του έργου για το Microsoft Dynamics CRM από την DIS, γνωρίζοντας την άρτια κατάρτιση και την μακροχρόνια πείρα που έχουν τα στελέχη της εταιρίας στην υλοποίηση έργων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον οι διακρίσεις της DIS, η εξειδίκευσή της σε τεχνολογίες Microsoft καθώς και η άριστη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα μαζί της, μπόρεσαν να μας εγγυηθούν την ομαλή περαιτέρω συνεργασία για τις υπόλοιπες εφαρμογές και συστήματα της Εταιρίας μας»
Ελένη Πολυχρονοπούλου / Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
 
Η εταιρία επιλέγοντας το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πελατών της κάτω από ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης, με σκοπό να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτούς και παράλληλα να αυξήσει την ικανοποίηση τους.
 
Επιχειρηματική Ανάγκη

Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος αν και είχε διαδικασίες όσον αφορά την διαχείριση των πελατών της, εν τούτοις, η πληροφορία για την εταιρία ήταν διάσπαρτη σε διαφορετικά προγράμματα τα οποία και δεν συνεργάζονταν μεταξύ τους. Παράλληλα η πληροφόρηση δεν ήταν κοινή και δεν διαχεόταν σε όλο το προσωπικό της εταιρίας μιας και υπήρχαν διαφορετικά αρχεία, που κάλυπταν τις ανάγκες του κάθε μέλους χωριστά.

Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή που θα ενσωμάτωνε όλη την πληροφορία του πελάτη, από την εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα μέχρι και την πληροφορία της ολοκλήρωσης της παραγγελίας του. Παράλληλα ήθελε η πληροφορία του πελάτη να μοιράζεται στο καθ’ ύλη αρμόδιο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ώστε όλοι να έχουν μια ξεκάθαρη γνώση της εικόνας του πελάτη.

Η εταιρία ήθελε να εντάξει στις εσωτερικές της λειτουργίες μία εφαρμογή η οποία θα βοηθούσε τους πωλητές της να διαπραγματεύονται αποτελεσματικότερα τις πωλήσεις έχοντας στη διάθεσή τους, ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκονται (εντός ή εκτός εταιρίας), χρήσιμες πληροφορίες και πλήρες ιστορικό δραστηριοτήτων για τους πελάτες τους. 

Η εφαρμογή θα έπρεπε να διασυνδεθεί με την εφαρμογή του ERP για την μεταφορά πληροφοριών από και προς το Microsoft Dynamics CRM. Τέτοιες πληροφορίες αφορούσαν το αρχείο πελατών, αρχείο ειδών καθώς και αρχεία προσφορών και παραγγελιών.
Ακόμα, η Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ήθελε να εξοικονομήσει λειτουργικό κόστος από τον χρόνο του προσωπικού, δημιουργώντας ένα σύστημα κεντροποιημένο, εύκολα προσβάσιμο και με δυνατότητες γρήγορης καταχώρησης.
 
Η Λύση
Η εταιρία πραγματοποίησε έρευνα αγοράς σχετικά με τις λύσεις CRM που προσφέρονται στην Ελληνική αγορά. Επέλεξε το προϊόν της σειράς Dynamics της Microsoft, το Microsoft Dynamics CRM που αποτελεί το πλέον ανερχόμενο διεθνές προϊόν, σύμφωνα με διεθνείς οίκους (Gartner).
Για την υλοποίηση του προϊόντος επιλέχτηκε η DIS, που με την μακρόχρονη εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού που διαθέτει στην υλοποίηση έργων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, μπόρεσε να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση, όχι μόνο ως προς την εγκατάσταση του προϊόντος αλλά και ως προς την διασύνδεση του με το ERP.
 
Για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκε η λειτουργικότητα του Microsoft Dynamics CRM.
Στην εφαρμογή ενεργοποιήθηκαν τα κυκλώματα των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ. Για το κύκλωμα των Πωλήσεων ενεργοποιήθηκε ο κύκλος πώλησης που περιλαμβάνει, πέρα από τα βασικά αρχεία Πελατών, Επαφών και Ειδών, τις δραστηριότητες, τις ευκαιρίες πώλησης, καθώς και τις προσφορές και παραγγελίες. Αντίστοιχα στο κύκλωμα του Μάρκετινγκ ενεργοποιήθηκαν οι ομάδες πελατών και οι καμπάνιες.
Για την επικοινωνία του Microsoft Dynamics CRM και του ERP της εταιρίας δημιουργήθηκαν επικοινωνίες μέσω των Web Services. Το σενάριο της επικοινωνίας αφορούσε στην μεταφορά των νέων πελατών ή τις αλλαγές των παλιότερων από το Microsoft Dynamics CRM στο ERP, όταν δημιουργείται νέα προσφορά ή παραγγελία. Παράλληλα γίνεται συγχρονισμός των αρχείων ειδών, προσφορών και παραγγελιών καθώς και της κατάστασης που βρίσκονται κάθε φορά (π.χ. παραγγελίες ανεκτέλεστες, μερικώς εκτελεσμένες, ολοκληρωμένες κ.λπ).
Η απαίτηση της εταιρίας για γρήγορη καταχώρηση προσφορών και παραγγελιών καλύφθηκε με την δημιουργία νέου καταχωρητικού interface σε web περιβάλλον συμβατό με την υπόλοιπη εφαρμογή του CRM. Το νέο καταχωρητικό ενημερώνει αμφίδρομα και τις δύο εφαρμογές παράλληλα, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα πληροφορίες και από τις δύο εφαρμογές.
 
Οφέλη
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος επέλεξε μία σύγχρονη αναπτυσσόμενη λύση για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της εμπορικής διαχείρισης. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα που το βοηθά να αποδώσει καλύτερα στην καθημερινή του επαφή με τον πελάτη, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την παραγωγικότητα.
Η εταιρία έχει πλέον συγκεντρωμένη τη πληροφόρηση της πελατειακής βάσης, τόσο σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η πληροφόρηση μπορεί να αντληθεί μέσα από την εφαρμογή αλλά και με καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσω εργαλείων ΒΙ (SQL Server 2005 / Reporting Services). Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση έχει πρόσβαση στο pipeline των πωλήσεων, στους δείκτες επισκεψιμότητας και στην πορεία επίτευξης των στόχων.
Τα λειτουργικά κόστη μειώνονται με τη μείωση του έντυπου υλικού, καθώς και του χρόνου που χρησιμοποιείται μεταξύ των τμημάτων για την διασπορά, αξιολόγηση ή την αποθήκευση της πληροφορίας.
 
 Για περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. καλέστε στο   2104060000   ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epe.gr
Επικοινωνία Ελαχιστοποίηση