CRM Newsletter : CRM στην Attica Bank ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση  

Η πολυετής εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία της UniSystems στην υλοποίηση σύνθετων Έργων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), οδήγησαν στην, επιτυχή και εντός του προσυμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, ολοκλήρωση του Συστήματος Υποστήριξης Πελατών & Διαχείρισης Πελατειακής Σχέσης (CRM) της AtticaBank.
 
Κατά το σχεδιασμό, η UniSystems έλαβε υπόψη της τις επιχειρησιακές λειτουργικές απαιτήσεις της Attica Bank για την εξατομικευμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, μέσω κεντρικής και βέλτιστης διαχείρισης του συνόλου της πληροφορίας, έκαστου πελάτη και ανεξαρτήτως μέσου επικοινωνίας του με την Τράπεζα (κατάστημα, τηλεφωνικό κέντρο, άλλα κανάλια) και την ανάγκη για μετατροπή των καταστημάτων της Τράπεζας από σημεία πώλησης, σε σημεία εξυπηρέτησης των πελατών της.
 
Η Attica Bank είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Ελλάδας με αναπτυσσόμενο δίκτυο 73 καταστημάτων και 81 ATMs.
 
Για την υλοποίηση του έργου, επιλέχθηκε η καταξιωμένη στην αγορά CRM Συστημάτων, web-based και με ανοιχτή αρχιτεκτονική πλατφόρμα PeopleSoftCRMτηςOracle. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε λειτουργία οι εφαρμογές PeopleSoftSupport, PeopleSoftMarketing, PeopleSoftTelemarketing, τα οποία αφορούν αντίστοιχα στον κύκλο διαχείρισης της εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών και στον κύκλο διαχείρισης των marketing και telemarketing εκστρατειών που διενεργεί η Τράπεζα.
 
Χαρακτηριστικά Συστήματος
 
 • Δημιουργία συνολικής, «360ο εικόνας πελάτη», η οποία:
  • Απεικονίζει το σύνολο των Τραπεζικών προϊόντων που χρησιμοποιεί ο πελάτης, όπως καταθετικά ή / και ασφαλιστικά προϊόντα, repos, κάρτες, αμοιβαία κεφάλαια, δάνεια και άλλες χορηγήσεις
  • Διαθέτει δυνατότητες «drill down analysis», επιτρέποντας από την εικόνα πελάτη την πλοήγηση – είσοδο σε ένα εκ των Τραπεζικών προϊόντων που χρησιμοποιεί αυτός, όπως για παράδειγμα η κάρτα, μέχρι και την πλοήγηση στις επιμέρους καταγεγραμμένες χρεώσεις και πιστώσεις αυτής
  • Επιτρέπει την τήρηση πλήρους ιστορικότητας κινήσεων, για καθένα εκ των Τραπεζικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί.  
 • Καταγραφή και ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου της επικοινωνίας της Τράπεζας με κάθε πελάτη της, ανεξάρτητα από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται κάθε φορά (τηλέφωνο, επίσκεψη σε κατάστημα κλπ)
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και ερωτήσεων των πελατών (Καταγραφή, δρομολόγηση και εξυπηρέτηση)
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των marketing και telemarketing εκστρατειών, με αυξημένες δυνατότητες για:
  • Σχεδιασμό εκστρατειών
  • Διαχείριση υπαρχόντων λιστών με πελάτες
  • Δημιουργία νέων λιστών πελατών και υποψηφίων πελατών, με χρήση διαφορετικών κριτηρίων ομαδοποίησής τους
  • Ορισμό επιμέρους μετρικών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ξεχωριστά για κάθε marketing ή / και telemarketing εκστρατείας
  • Παρακολούθηση των δαπανών που συνεπάγεται για την Τράπεζα κάθε εκστρατεία
  • Καταγραφή και αυτόματη δημιουργία ευκαιριών πώλησης, όπως αυτές προκύπτουν από τη διενέργεια των marketing και telemarketing εκστρατειών, καθοδήγηση των πελατών στο πλησιέστερο Τραπεζικό κατάστημα, για το κλείσιμο της ευκαιρίας πώλησης και αυτόματη ενημέρωση με email του διευθυντή καταστήματος για την επικείμενη ευκαιρία πώλησης.
 • Σύστημα Εμπλοκών για τη συνολική καταγραφή και διαχείριση των οφειλών των πελατών με χρήση νομικών και άλλων ένδικων μέσων.
Παράλληλα, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων λειτουργικών διεπαφών, βασισμένων στη λειτουργικότητα της εφαρμογής G-PlusAdaptor της Genesys, η UniSystems εναρμόνισε λειτουργικά το τηλεφωνικό κέντρο και το CTI σύστημα της Τράπεζας.
 
Πλεονεκτήματα
 
Το εγκατεστημένο πλέον CRM, δίνει τη δυνατότητα στην Attica Bank να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες της, με αποτέλεσμα αποδοτικότερο στελεχιακό δυναμικό και αμεσότερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς.
 
Αναλυτικά:

 
 

Η κυρία Κατερίνα Δεσερή, Διευθύντρια Πωλήσεων Εναλλακτικών Δικτύων της Attica Bank, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση του Συστήματος Υποστήριξης Πελατών & Διαχείρισης Πελατειακής Σχέσης, η Attica Bank πέτυχε να βελτιώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες, να ενοποιήσει τα δεδομένα της κάτω από μια κοινή πλατφόρμα και να βελτιώσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανά πελάτη, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να εντοπίζει ευκολότερα και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες πώλησης των προϊόντων της up-sell & crosssell». 

Σχετικά με τη UniSystems:
 
Η UniSystemsAE 100% θυγατρική της Info-Quest,της μεγαλύτερης εταιρείας πληροφορικής στην Ελλάδα για πολλά συναπτά χρόνια, αποτελεί την εξειδικευμένη Εταιρεία υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας του Ομίλου.
 
Η Εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών Πληροφορικής & Επικοινωνίας της ελληνικής αγοράς, σταθερά εξελισσόμενη σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.
 
Ειδικά, στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Λύσεων κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική αγορά του CRM, έχοντας υλοποιήσει σημαντικότατα έργα για μεγάλες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, όπως η Πειραιώς DirectServices (πρώην e-Phonia),η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, η Alpha Χρηματιστηριακή, η Q-Telecom, η ACSCourier η ICAP, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κ.α.
 

 

Επικοινωνία Ελαχιστοποίηση

CRMForum.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@crmforum.gr Fax. 210 9244510