CRM Newsletter : Η φιλοσοφία της SAP για το CRM ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση  

 
Η φιλοσοφία της SAP για το CRM είναι ότι πρέπει να δίνει εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια τη σφαιρική εικόνα του πελάτη. Αν το παραπάνω δε συμβαίνει, πάντα θα υπάρχει η πιθανότητα απώλειας πελατών, ως αποτέλεσμα κακής εξυπηρέτησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και την πλατφόρμα, καθώς και την όποια πελατο-κεντρική νοοτροπία μπορεί να υπάρχει στην εταιρεία
 
Η νέα έκδοση του SAPCRM, CRM 2007, ανακοινώθηκε επίσημα το Δεκέμβριο του 2007. Το προϊόν έχει μεταμορφωθεί εντυπωσιακά προς το καλύτερο. Το περιβάλλον εργασίας, UI, είναι φιλικότερο και ευκολότερο στη χρήση. Η SAP έχει υιοθετήσει νέες και εύχρηστες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η i-Googlefunctionality, καθώς πιστεύει ότι θα βοηθήσουν στην γρήγορη υιοθέτηση από τους τελικούς χρήστες και με ελάχιστο χρόνο εκπαίδευσης.  
 
 Η SAP θεωρεί πώς ένα σύστημα CRM πρέπει να είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση. Έτσι, μπορεί να μειωθεί κατά πολύ ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών. Ένα σύστημα CRM θα πρέπει να υποστηρίζει τη γρήγορη και ευέλικτη τμηματοποίηση της αγοράς με βάση πολλαπλά κριτήρια και συνδυασμούς, την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την εύκολη δημιουργία αναφορών και τυποποιημένων εγγράφων, και την αποκόμιση γνώσης σχετικής με την πελατειακή βάση.
 
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα CRM πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της σχέσης με τον πελάτη, όπως τη διαχείριση της Πελατειακής Βάσης, τη διαχείριση Επαφών και Προσφορών, τη διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών, τη διαχείριση Υπηρεσιών και τη διαχείριση on-lineshop.
 
Η λύση SAPCRM 2007 είναι απλή αλλά και πανίσχυρη. HSAP με το CRM 2007 προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση CRM, καλύπτοντας κάθε πλευρά της σχέσης με τον πελάτη:
 
·         CRM Sales,
·         CRM Service,
·         CRM Marketing,
·         CRMAnalytics
 
Επιπλέον, η λύση SAPCRM 2007 καλύπτει όλα τα βασικά κανάλια αλληλεπίδρασης (Interaction):
 
·         ChannelPartnerManagement για ενεργοποίηση πωλήσεων μέσω συνεργατών
·         SalesForceAutomation για εργαζομένους εκτός γραφείου
·         InteractionCenter για την υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων
·         E-commerce για τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία on-lineshop.
 
Όλα τα παραπάνω, προσφέρονται πάνω σε μια πλατφόρμα ασφαλή και ανοιχτή σε όλα τα νέα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα (XML, HTTPs, SOAP, WebServices),  την καινοτόμο πλατφόρμα SAPNetWeaver.
 
Ταυτόχρονα, η SAP έχει εξαγοράσει και έχει ενσωματώσει με μεγάλη επιτυχία νέα προϊόντα, τα οποία έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες. Τέτοιες λύσεις είναι οι:
  •  SAP Business Communication Management (SAP BCM)
    • Έρχεται να υποστηρίξει το τηλεφωνικό κέντρο (InteractionCenter) με στόχο να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την επίλυση του προβλήματος του πελάτη. Το SAPBCM δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή του τηλεφωνικού κέντρου να εντοπίσει και να καλέσει στην τηλεφωνική συνομιλία, τη στιγμή του τηλεφωνήματος, τον ειδικό εκείνο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Είναι ένα προϊόν που θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη, καθώς και το βαθμό ικανοποίησης του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς την ύπαρξη του SAPCRM 2007 στο systemlandscape.    
  • SAP Real Time Offer Management (SAP RTOM)
    • Πρόκειται για μια «έξυπνη μηχανή» που ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία υποστήριξης του πελάτη μέσω τηλεφώνου (InteractionCenter) προτείνοντας προσφορές βασισμένες στο αγοραστικό προφίλ του πελάτη.
  • SAP Adobe Interactive Forms (SAP AIF)
    • ToSAPAIF είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της SAP με την Adobe. Πρόκειται για ηλεκτρονικές φόρμες σε format .pdf που δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να εισάγει δεδομένα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον (dropdownlists, radiobuttons, checkboxes), με τιμές που διαβάζονται από backend συστήματα. Οι φόρμες αυτές λειτουργούν και offline. Μπορούν να υποστηρίξουν τους χρήστες CRM εκτός γραφείου (SalesForceAutomation), καθώς μπορούν να σταλούν μέσω e-mail πίσω στο CRM κεντρικά και να επεξεργαστούν αυτόματα για να δημιουργήσουν, για παράδειγμα, τις περαιτέρω ενέργειες (sub-tasks) μιας συνάντησης.  
Τέλος η e-SOA αρχιτεκτονική της πλατφόρμας SAPNetWeaver επιτρέπει γρήγορα και εύκολα τη δημιουργία WebServices για σχεδόν κάθε ενέργεια μέσα στο περιβάλλον του CRM, όπως QuotationOrder, LeadOpportunity, ServiceRequest, κ.α. 

 

Επικοινωνία Ελαχιστοποίηση

CRMForum.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@crmforum.gr Fax. 210 9244510