CRM Newsletter : Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – AroTRON™ Collections & Recoveries ΕλαχιστοποίησηΕκτύπωση  

      

Εισαγωγή
Η Cententia ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων στο χώρο του Customer Relationship Management – CRM με την ανάπτυξη και υλοποίηση της πλατφόρμας AroTRON™ eCRM, της πρώτης 100% Ελληνικής λύσης CRM. Η εταιρία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού τεχνολογικού υποβάθρου αναπτύσσοντας πρωτοποριακές εφαρμογές στην Ελλάδα και προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε αυτό που ονομάζουμε “Τεχνολογίες Αιχμής”.
Η Cententia διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα CRM, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του AroTRON™ eCRM. Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί ως market leader της Ελληνικής αγοράς CRM – Collections & Recoveriesέχοντας να επιδείξει πολλές επιτυχημένες υλοποιήσεις στο χώρο και πάνω από 2000 θέσεις εργασίας.
Η πλατφόρμα AroTRON™ CRM αποτελεί μια ολοκληρωμένη 3-tierπλατφόρμα διαχείρισης επιχειρηματικών σχέσεων η οποία διακρίνεται για την ευελιξία της και την προηγμένη αρχιτεκτονική υλοποίησης, επιτρέποντας τη διαμόρφωση βέλτιστων επιχειρηματικών λύσεων οι οποίες ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επιπλέον, το συνολικό κόστος κτήσης και ιδιοκτησίας του είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για τις επιχειρήσεις, καθώς είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η Cententia προσφέρει υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας με ρυθμό που συμβαδίζει με το βαθμό σταδιακής ωρίμανσης και ανάπτυξης των πελατών, ενώ η τιμολογιακή πολιτική της αναφορικά με την αγορά, επέκταση και υποστήριξη της λύσης είναι προσαρμοσμένη στην Ελληνική πραγματικότητα.
Η Cententia παρέχει προϊόντα λογισμικού για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Λύσεων στους εξής τομείς:
 
 
CententiaΑ.Ε.
Βουρνάζου 14
Αθήνα 115 21
Tel: +30-210-64.70.670
Fax: +30-210-64.67.808
 
 2           Τεχνολογία AroTRON™ CRM
Η πλατφόρμα AroTRON™ CRMείναι ανεπτυγμένη πάνω σε τεχνολογίες αιχμής και 3-Tier αρχιτεκτονική η οποία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της σε μελλοντικές επεκτάσεις. Σε συνδυασμό με την έμφυτη δυνατότητα ολοκλήρωσής του με υφιστάμενα back ή frontofficeπληροφοριακά συστήματα όπως ERP, CoreBankingsystems, Portals, κ.ά., αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην υλοποίηση έργων εγκατάστασης επιχειρησιακών συστημάτων CRM.
3           AroTRON™ CRM - Κάθετες Λύσεις (Verticals)
3.1          Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – AroTRON™ Collections & Recoveries (Τράπεζες, Outsourcers – Call Centres)
Το AroTRONTMCRMCollections & Recoveriesείναι η πλέον προηγμένη λύση για τη διαχείριση όλων των ενεργειών και δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων και επισφαλειών από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό προϊόν – καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, κάρτες κ.λπ.. Εγκατεστημένο σε Τραπεζικά Τμήματα, καθώς και στα μεγαλύτερα CallCenterεξειδικευμένα στις εργασίες Collections εντάσσει στην αγορά περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας & τεχνογνωσίας. Εγγυάται κάλυψη όλων των αναγκών, ταχεία υλοποίηση, υψηλή απόδοση και μεταφορά τεχνογνωσίας. Υποστηρίζει πλήρως το μοντέλο outsourcing, με άλλα λόγια, το AroTRONTM είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για Τραπεζικούς Ομίλους ή CallCenter.
 
Χαρακτηριστικά κάθετης λύσης:
 • Marketleaderτης Ελληνικής αγοράς έχοντας να επιδείξει πολλές επιτυχημένες υλοποιήσεις στο χώρο των collections αφού εξυπηρετεί 17 εταιρείες και πάνω από 700 θέσεις εργασίας.
 • Δομημένο βάσει της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής BusinessProcessesManagementBPM η οποία υποστηρίζει πλήρως τον ορισμό παραμετροποιημένων ροών εργασιών (customworkflows) σε όλα τα προϊόντα.
 • Ολική κάλυψη του κύκλου είσπραξης οφειλών σε καθυστέρηση, από την αρχική καθυστέρηση (pre-collections), έως τη διεκπεραίωση νομικών ενεργειών (recoveries & legalactions) οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού ή καταναλωτικού προϊόντος – δάνεια, κάρτες, leasing κ.λπ..
 • Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων – ειδοποιήσεων στους οφειλέτες.
 • Ενοποίηση με συστήματα αυτοματο-ποίησης κλήσεων και Computer-Telephony-Integration με δυνατότητα PredictiveDialing που επιτρέπουν σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Decision & ActionCenter – Εξειδικευμένο Κέντρο Παραγωγής Δυναμικών Αναφορών (MIS) και εκτέλεσης μαζικών ενεργειών (Batch).
 • Ανάθεση πελατολογίου σε υπεύθυνους χειριστές υποθέσεων – AccountManagement.
 • Παρακολούθηση limits σε επίπεδο λογαριασμού (Account), customer και group, καθώς και έλεγχος υπερβάσεων ορίων
 • Παρακολούθηση της παραγωγικότητας σε πραγματικό χρόνο τόσο των εσωτερικών υπαλλήλων (callcenter), όσο και των εξωτερικών συνεργατών (εισπρακτικές εταιρείες, δικηγόροι κ.λπ.)
 • Διαχείριση ομάδων εταιρειών, η οποία περιλαμβάνει όλα τα επιχειρηματικά και λιανικής προϊόντα (corporate και retail) και τους λογαριασμούς εμπλουτισμένους με σημαντική πληροφορία (π.χ. εγγυήσεις)
 • Διαχείριση εγγυήσεων σε επίπεδο πελάτη και λογαριασμού
 • Οθόνες επισκόπησης για τα επιχειρηματικά προϊόντα οι οποίες περιλαμβάνουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση σε μια οθόνη. Όλες οι οθόνες είναι πλήρως διαμορφούμενες σε επίπεδο προϊόντος
 • Ειδικές αναφορές για την κατηγορία επιχειρηματικών προϊόντων οι οποίες περιλαμβάνουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση σε μια οθόνη. Όλες οι αναφορές είναι πλήρως διαμορφούμενες. Υπηρεσίες εκπαίδευσης επιτρέπουν στον τελικό χρήστη να εξελίξει και να εμπλουτίσει τις αναφορές όπως ακριβώς επιθυμεί να τις παρακολουθεί
 • Παρακολούθηση δανείων «σε παύση εκτοκισμού»
 • Υποστήριξη υποκαταστημάτων και απομακρυσμένων χρηστών.
 • Υποστήριξη πολυνομισματικών λογαριασμών (Multi-currencyaccounts)
 • Έτοιμες διασυνδέσεις με συστήματα πολλών εταιρειών (CoreBanking, ERP, Legacy) à ταχύτατη έναρξη συνεργασιών
 
Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα το AroTRONCollections & Recoveries είναι προαπαιτούμενο τόσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας όσο και για τη συγκριτική μείωση των επισφαλειών. Τα οφέλη που αναμένονται με την υλοποίησή του, επιγραμματικά, είναι:
·        Ουσιαστική συνδρομή στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης με την παραγωγή κατάλληλων αναφορών
·        Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού
·        Σε συνδυασμό με σωστή στρατηγική της εταιρείας, μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και κατά συνέπεια του ποσοστού επισφάλειας
·        Μείωση του κόστους διαχείρισης των υποθέσεων
·        Αποτελεσματική διαχείριση των νομικών υποθέσεων
·        Δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών (CustomerCare) και προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών
·        Ενιαία – 360ο Εικόνα του Πελάτη à ενοποιημένη διαχείριση πελατών-οφειλετών
 
3.2          Διαχείριση Νομικών Ενεργειών – AroTRONRecoveries & LegalActions (Τράπεζες, Εξειδικευμένα CallCentres, Δικηγορικά Γραφεία)
Το AroTRONTMRecoveries & LegalActionsείναι η πλέον προηγμένη λύση για τη διαχείριση των νομικών ενεργειών και δεδομένων που σχετίζονται με οποιασδήποτε μορφής τραπεζικά προϊόντα. Εγκατεστημένο σε τράπεζες, εξειδικευμένα CallCenters, καθώς και δικηγορικά γραφεία εξειδικευμένα στις εργασίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω Νομικών ενεργειών το AroTRONTMRecoveries & LegalActions εγγυάται κάλυψη όλων των αναγκών, ταχεία υλοποίηση και υψηλή απόδοση. Πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα δίνει την δυνατότητα ελέγχου εξωτερικών συνεργατών και είναι προσαρμοσμένο στην Ελληνική νομική πρακτική.
 
Χαρακτηριστικά κάθετης λύσης:
Το σύστημα Διαχείρισης Νομικών Ενεργειών βασίζεται στην επιχειρηματική πρακτική Business Processes ManagementBPM υποστηρίζοντας πλήρως την προτυποποίηση και αυτοματοποίηση της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των νομικών ενεργειών μέσω πλήρως παραμετρικού μηχανισμού δημιουργίας και εκτέλεσης workflow.
Η λύση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
·        τον προγραμματισμό και εκτέλεση όλων των νομικών ενεργειών,
·        υπενθυμίσεις στους υπευθύνους στις επιθυμητές ημερομηνίες και ώρες,
·        τη μαζική παραγωγή των σχετικών εγγράφων (επιστολές, εξώδικα, διαταγές πληρωμών, κ.λπ.),
·        τη χρήση πολλαπλών αναφορών (reports) με πλήθος κριτηρίων που παρέχουν έλεγχο της πορείας των υποθέσεων και δυνατότητα ενημέρωσης των πελατών (π.χ. Τραπεζών) με υψηλό επίπεδο πληροφόρησης.
·        την αποτίμηση του κόστους διεκπεραίωσης οποιασδήποτε νομικής ενέργειας.
Οι υποστηριζόμενες νομικές ενέργειες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Έρευνα Ακίνητης Περιουσίας
Έρευνα Δημογραφικών
Εξώδικο
Καταγγελία Σύμβασης
Καταγγελία Χρησιδανείου
Διαταγή Πληρωμής
Επιταγή
Προσημείωση
Συναινετική Προσημείωση
Υποθήκη
Ασφαλιστικά Μέτρα
Μήνυση
Αγωγή
Βεβαιωτικός Όρκος
Αναίρεση
Κατάσχεση
Αναγγελία
Δήλωση
Πλειστηριασμός
Πράξη Εξόφλησης
Πτώχευση
Αναχρηματοδότηση
 
Κάθε νομική ενέργεια υποστηρίζει:
·         Πολλαπλές φάσεις. Για κάθε μία από τις ανωτέρω ενέργειες καθορίζονται πρότυπες φάσεις οι οποίες παραμετροποιούνται πλήρως σύμφωνα με τις ανάγκες και τη μέθοδο λειτουργίας του νομικού τμήματος, ως πρότυπη ροή ενεργειών (workflow). Οι φάσεις διασφαλίζουν τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης μίας νομικής ενέργειας και την καταγραφή των διαφόρων ημερομηνιών και σχετικών δεδομένων (π.χ. αριθμός έκθεσης επίδοσης). Ενδεικτικά, για μία "Διαταγή Πληρωμής" υποστηρίζονται οι ακόλουθες φάσεις:
Προετοιμασία
Εκτύπωση
Αποστολή / Ανάθεση
Κατάθεση σε δικαστήριο
Παραλαβή (από δικαστήριο)
Παραλαβή (από εξωτ. συνεργάτη)
Ακύρωση
Αναστολή
Ανακοπή
Έφεση
·         Πολλαπλές σχέσεις που καθορίζουν τους δυνητικούς εμπλεκόμενους ανά τύπο ενέργειας. Για παράδειγμα σε μία Έρευνα Ακίνητης Περιουσίας οι εμπλεκόμενοι που μπορούν να καταγραφούν αντιστοιχούν στους ρόλους Δικηγόρος, Δικαστικός Επιμελητής και Υποθηκοφυλακείο.
·         Ανάλυση κόστους της ενέργειας στην οποία μπορούν να καταχωρηθούν όλα τα σχετικά κόστη ανά κατηγορία (π.χ. νομικά έξοδα, ταχυδρομικά, κτλ) και συνεργάτη.
·         Επιδικαζόμενα οικονομικά στοιχεία τα οποία παρέχουν την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της κάθε νομικής ενέργειας.
·         Πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία και εξασφαλίσεις, τα οποία κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν την καταγραφή των αποτελεσμάτων από την Έρευνα Ακίνητης Περιουσίας με ανάλυση του σχήματος ιδιοκτησίας (π.χ. πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) και των ενδεχόμενων υφιστάμενων βαρών (π.χ. προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις). Σημειώνεται ότι υποστηρίζεται όλη η ανάλυση της καταγραφής ακίνητης περιουσίας σε συμβατότητα με το έντυπο Ε9.
·         Ελεύθερα Σχόλια τα οποία παρέχουν την ευχέρεια στους χειριστές να προσθέτουν σε κάθε χρονική στιγμή τα δικά τους σχόλια στη Νομική Ενέργεια, τα οποία αυτομάτως συνοδεύονται από την πληροφορία του συγγραφέα τους και της χρονικής στιγμής καταγραφής τους. Υποστηρίζονται παραμετρικά εξειδικευμένες κατηγορίες σχολίων όπως π.χ. διατακτικό απόφασης, λόγοι ανακοπής κ.τ.λ.
·         Διασύνδεση εγγράφων. Δυνατότητα δημιουργίας συνδέσμων με το σύστημα αρχείων (file system) ώστε τα σχετικά με τη Νομική Ενέργεια ηλεκτρονικά έγγραφα να είναι άμεσα προσβάσιμα.
 
4           AroTRON™ Telephony Platform - Αυτοματοποίηση Τηλεφωνικών Κλήσεων
To AroTRON™ ComputerTelephony Platform υλοποιείται με βάση τα δομικά στοιχεία hardware, middleware και software (low level tools & API's) της διεθνώς πρωτοπόρου Βρετανικής εταιρίας Sytel, μέσω ενός εξειδικευμένου για call centers dialer. Η Cententia έχει ενοποιήσει όλα τα προαναφερθέντα δομικά στοιχεία (building blocks) με την ισχυρή επιχειρηματική πλατφόρμα AroTRON™, παρέχοντας μια έτοιμη λύση (turn-key solution) για Call Centersμε ενσωματωμένες δυνατότητες αξιοποίησης από το AroTRON™ CRM.
Προσφέρονται οι ακόλουθες μορφές και ρυθμοί κλήσεων:
·        Κλήσεις Ανοιχτής Προεπισκόπησης – Preview / ProgressiveDialer
·        Κλήσεις Προβλεπτικής Μορφής – PredictiveDialer
·        Διαχείριση Εισερχομένων Κλήσεων – Inbound
 

 

Επικοινωνία Ελαχιστοποίηση

CRMForum.gr: Τηλ. Κέντρο 210 9244468 / 210 4133330  e-mail: info@crmforum.gr Fax. 210 9244510